RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Tuần 14 - Chính tả Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ và Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê - Tiếng Việt 3


Qua bài giảng Chính tả Nghe - viết Người liên lạc nhỏ, giúp các em nghe - viết đúng, đẹp. Đồng thời, bài giảng còn hỗ trợ kiến thức, kĩ năng cho các em làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt ay/ây, l/n, i/iê.

ANYMIND

 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết Người liên lạc nhỏ

 • Từ khó
  • mỉm cười, chống gậy trúc, bợt, lững thững đằng sau.

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Người liên lạc nhỏ

Câu 1 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ (từ đầu đến lững thững đằng sau).

? Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

 • Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

? Nhắc lại cách viết các tên riêng đó.

 • Các tên riêng đó đều phải viết hoa những chữ cái đứng đầu mỗi tiếng.

Câu 2 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ay hay ây?

 • cây s..., ch... giã gạo
 • d... học, ngủ d...
 • số b..., đòn b...

Gợi ý:

 • cây sậy, chày giã gạo
 • dạy học, ngủ dậy
 • số bảy, đòn bẩy

Câu 3 (trang 115 sgk Tiếng Việt 3):Điền vào chỗ trống:

a) l hay n ?

     Trưa ...ay bà mệt phải ...ằm

Thương bà, cháu đã giành phần...ấu cơm

     Bà cười: vừa ...át vừa thơm 

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ...ần?

                                       VƯƠNG THỪA VIỆT

b) i hay iê ?

Kiến xuống suối t...m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d...m chết nó. Ch...m Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h...m.

Gợi ý:

a) l hay n ?

     Trưa nay bà mệt phải nằm

Thương bà, cháu đã giành phần nấu cơm

     Bà cười: vừa nát vừa thơm 

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?

                                       VƯƠNG THỪA VIỆT

b) i hay iê ?

Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.

 
 
 • Thông qua bài giảng Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ, các em cần nắm được:
  • Kiến thức - kĩ năng
   • Nghe - viết đúng, trình bày đúng và sạch sẽ.
   • Làm đúng các BT 2, 3: phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
  • Thái độ
   • Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
 • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Tập đọc: Nhớ Việt Bắc cho tiết học sau.
YOMEDIA