RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Tuần 15 - Chính tả Nghe - viết: Hủ bạc của người cha và Phân biệt ui/uôi, s/x, ăt/ăc - Tiếng Việt 3


Bài giảng Chính tả Nghe - viết: Hủ bạc của người cha sẽ giúp các em nghe viết đúng và đẹp. Đồng thời, các em cũng sẽ biết cách vận dụng những kiến thức đã học để làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt ui/uôi, s/x, ăt/ăc

ANYMIND

 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 123 sgk Tiếng Việt 3): Hũ bạc của người cha. (từ Hôm đó… đến biết quý đồng tiền.)

 • Chú ý những từ khó: sưởi lửa, thọc tay, làm lụng.

Câu 2 (trang 123 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ui hay uôi?

- m... dao, con m...

- hạt m..., m... bưởi

- n... lửa, n... nấng

- t... trẻ, t... thân

Gợi ý:

 • mũi dao, con muỗi
 • hạt muối, múi bưởi
 • núi lửa, nuôi nấng
 • tuổi trẻ, tủi thân

Câu 3 (trang 123 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

- Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên.

- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín.

- Trái nghĩa với tối.

b) Chứa tiếng có vần âc hay ât, có nghĩa như sau:

- Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng do ong hút nhụy hoa làm ra.

- Vị trí trên hết trong xếp hạng.

- Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi.

Gợi ý:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

 • Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên: sót.
 • Món ăn bằng gạo nếp đồ chín: xôi.
 • Trái nghĩa với tối: sáng.

b) Chứa tiếng có vần âc hay ât, có nghĩa như sau:

 • Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng do ong hút nhụy hoa làm ra: mật ong.
 • Vị trí trên hết trong xếp hạng: nhất.
 • Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi: gấc.
 
 
 • Học xong bài này, các em cần nắm:
  • Viết chính tả bài Hủ bạc của người cha (viết đúng về nội dung và hình thức).
  • Phân biệt được ui/uôi, s/x, ăt/ăc trong tiếng Việt.
 • Các em có thể tham khảo thêm bài học Tập đọc: Nhà bố ở để chuẩn bị cho bài học tiếp theo được chu đáo hơn.
YOMEDIA