OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 3 Family and Friends Lesson 4 - Phonics


Bài học Lesson 4 - Unit 9 hướng dẫn các em phát âm các từ vựng có chứa âm o_e. Ccác em còn được bổ sung thêm nhiều hoạt động để ghi nhớ các từ vựng lâu hơn với các bài tập dưới đây.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Sope: dây thừng

Stone: đá

Bone: xương

Home: nhà

1.2. Task 2 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

The fox has my rope

The fox in on a stone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

My nose is cold.

Here is a bone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

Tạm dịch

Con cáo có dây thừng của tôi

Con cáo trên hòn đá

Nhanh lên cáo

Tôi muốn về nhà

Mũi của tôi bị lạnh

Đây là một cục xương

Nhanh lên, cáo

Tôi muốn về nhà.

1.3. Task 3 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Underline the sounds o_e (Gạch chân những từ có chứa âm o_e)

The fox has my rope

The fox in on a stone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

My nose is cold.

Here is a bone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

Tạm dịch

Con cáo có dây thừng của tôi

Con cáo trên hòn đá

Nhanh lên cáo

Tôi muốn về nhà

Mũi của tôi bị lạnh

Đây là một cục xương

Nhanh lên, cáo

Tôi muốn về nhà.

1.4. Task 4 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Guide to answer

1. Rope

2. Stone

3. House

4. Bone

Tạm dịch

1. Dây thừng

2. Đá

3. Nhà

4. Xương

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- o_e: ................

- st: ................

- r: ...............

Key

- o_e: sope, stone, bone, home

- st: stone

- r: rope

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • sope: dây thừng
  • stone: đá
  • bone: xương
  • home: nhà

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 4 - Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 3 Family and Friends Lesson 4.

Hỏi đáp Lesson 4 - Unit 9 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
OFF