OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 3 Family and Friends Lesson 3 - Song


Bài học Lesson 3 - Unit 9 hướng dẫn các em quan sát đồng hồ, đọc chính xác giờ và luyện nghe qua một đoạn hát ngắn. Mời các em theo dõi bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 3 Unit 9 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Two o'clock

Two fifteen

Two thirty

Two forty-five

Tạm dịch

Hai giờ

Hai giờ 15 phút

Hai giờ rưỡi

Hai giờ 45 phút

1.2. Task 2 Lesson 3 Unit 9 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

What time is it?

What time is it?

It's three o'clock.

what time is it?

It's three o'clock.

There's a train, there's a train

On Platform A.

What time is it?

It's three fifteen.

What time is it?

It's three fifteen.

There's a train, there's a train

On Platform B.

What time is it?

It's three thirty.

What time is it?

It's three thirty.

There's a train, there's a train

On Platform C.

What time is it?

It's three forty-five.

What time is it?

It's three forty-five.

There's a train, there's a train

On Platform D.

Tạm dịch

Mấy giờ rồi?

Mấy giờ rồi?

Đó là 3 giờ.

Mấy giờ rồi

Đó là 3 giờ.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Từ sân ga A.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 15.

Có 1 chuyến tàu , có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga B.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 30.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga C.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Mấy giờ rồi?

3 giờ 45.

Có 1 chuyến tàu, có 1 chuyến tàu.

Trên sân ga D.

1.3. Task 3 Lesson 3 Unit 9 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Write the time (Viết thời gian)

- Four o'clock

- Two twenty

- Three thirty

- Five forty-five

- Six thirty

- Two forty-five

Key

- 4.00

- 2.20

- 3.30

- 6.30

- 2.45

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần quan sát kỹ đồng hồ và đọc thời gian chính xác.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 3 - Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 3 Family and Friends Lesson 3.

Hỏi đáp Lesson 3 - Unit 9 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
OFF