OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 8 lớp 9 Listen - Bài nghe Celebrations


Bài học Listen Unit 8 Lớp 9 - Celebrations hướng dẫn các em nghe và điền từ về một bài hát truyền thống của một số quốc gia châu Âu vào dịp năm mới.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Listen to the song Auld Lang Syne and fill in the missing words. (Nghe bài hát Auld Lang Syne và điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống.)

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

and (a) ______ of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,

for auld lang syne,

we'll (b) ______ a cup of kindness yet,

for auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot

and never brought to (c) ______?

Should auld acquaintance be forgot

and days of auld lang syne?

And here's a (d) ______, my trusty friend

And gie's a hand o' thine

We'll tak' a cup o' (e) ______ yet

For auld lang syne.

Guide to answer

a. days

b. take

c. mind

d. hand

e. kindness

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen - Unit 8 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 9 Listen.

Như vậy các em vừa được nghe qua nội dung bài hát cũng là bài học Listen Unit 8 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON