OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 1 Lớp 9 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan tới môi trường địa phương.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 1 Lớp 9 Project  Task 1

What make you proud of your area? (Điều gì làm bạn tự hào về quê mình? )

Imagine that the Youth Union is organising a competition entitled “What makes you proud of your area?”. Competitors have to choose something special about their area and make a presentation about it. It can be a local product, traditional craft or a place of interest.
Now...
1. Work in groups and discuss the thing you are going to talk about.
2. Collect pictures from different sources or draw pictures of this thing.
3. Stick the pictures on a big piece of paper.
4. Search for information about this thing (its origin/ history, how to make it, its special features, etc.)
5. Prepare a presentation. Remember to assign who will talk about what.
6. Give a presentation to the class.
Bài dịch:

Tưởng tượng Đoàn Thanh Niên đang tổ chức một cuộc thi mang tên: " Điều gì khiến bạn tự hào về quê mình". Người tham gia phải chọn một điều đặc biệt và thuyết trình về nó. Có thể là một sản phẩm địa phương, đồ thủ công mỹ nghệ hoặc 1 địa danh thu hút.

Bây giờ ...

1. Làm việc trong nhóm và thảo luận về những thứ bạn sẽ nói về.
2. Thu thập những bức ảnh từ những nguồn khác nhau hoặc vẽ tranh về những thứ này.
3. Dán những bức ảnh lên một tờ giấy lớn.
4. Tìm kiếm thông tin về những thứ này (nguồn gốc / lịch sử của nó, nó được làm như thế nào, đặc điểm chung,...)
6. Thuyết trình trên lớp.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

2. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 Local environment -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 local environment- Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề bảo vệ môi trường. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 mới project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

3. Hỏi đáp Project Unit 1 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON