YOMEDIA
RANDOM
Banner-Video

Unit 1 lớp 8 Getting Started - My friends


Bài học Getting Started Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em làm quen với chủ đề bạn bè, thông qua nội dung về các hoạt động của nhóm bạn thường chơi với nhau.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 1 Lớp 8

Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)

Guide to answer

a) The boys are playing football/ soccer.

b) The girls are studying.

c) The boys are playing chess.

d) The girls are playing volleyball.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Hỏi đáp Getting Started Unit 1 Lớp 8

Trên đây là nội dung phần Getting Started Unit 1 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài có câu hỏi nào thắc mắc, mời các em đăng nhập vào phần Hỏi đáp và đặt câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  1, We are excited ..... the first day of school.

  A, at  B. with   C.about   D. in

  2, I am having a math lesson but I forgot my ........... . I have some.

  A. Calculator B. Bike C. Pencil case D. Pencil sharpener

  3 My parents often help me ...... my homework.

  A. At B. With C. About D. In

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA