OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE
Banner-Video
IN_IMAGE

Unit 1 lớp 12 Writing - Bài viết Home life


Sau bài học Unit 1 Lớp 12 Home life phần Writing các em có thể viết đoạn văn ngắn về nội quy gia đình dựa theo những gợi ý cho trước. 

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 1 Lớp 12 Writing Task 1

Work in groups. What rules do you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following verbs and expressions. (Làm việc từng nhóm. Ở gia đình em có gia quy gì? Thảo luận những chủ đề này và them những chủ đề khác. Dùng động từ và câu nói sau.)

let     allow       be       allowed        to      have to       permit       etc

Guide to answer

A: Are there any rules in your family?

B: Sure. I think every family sets up its own rules.

C: That's right, because a family is a society miniature. Therefore, there must be a set of rules lo keep everything in order.

D: So, what are your family rules?

A: According to our traditional culture, every member has to obey family rules: obedience, respect, help our superior.

B: Besides these, some families have their own rules. For example, in my family everybody should share duties and responsibilities as required. I mean the family chores.

C: What’s your responsibility?

B: As a child in the family, I have to help my parents with household chores I can do. In particular, I'm not allowed to watch much TV for I'm now in the final year, and when I haven’t finished my exercises or homework.

D: Do you have to do your routine chores?

B: No. My parents spare me so much of free time.

C: Do your parents let you go out with friends?

B: Oh. nearly never during this period, except for special occasions such as birthday parties or funerals. One thing I'm never allowed to do is using the family’s motorbikes.

A: You mean you can only ride your bike? What about urgent cases?

B: In urgent eases, my lather takes me on his motorbike.

C: Oh, me too.

D: Do you think these rules limit your own rights or freedom?

A: No. On the other hand, I think that these rules are very indispendable to me. They help me to live in a disciplined and organized life.

Bài dịch hội thoại

A: Có quy tắc nào trong gia đình bạn không?

B: Chắc chắn. Mình nghĩ rằng mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng.

A: Đúng vậy, một gia đình là một xã hội nhỏ. Vì vậy, phải có một bộ quy tắc giữ mọi thứ theo thứ tự.

B: Vì vậy, quy tắc gia đình của bạn là gì?

A: Theo văn hoá truyền thống của chúng ta, mỗi thành viên đều phải  tuân theo các quy tắc gia đình: tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.

B: Ngoài ra, một số gia đình có quy tắc riêng của họ. Ví dụ, trong gia đình mình mọi người nên chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm khi được yêu cầu. Ý tôi là làm việc nhà.

A: Vậy trách nhiệm của bạn là gì?

B: Là một người con trong gia đình, mình giúp bố mẹ làm những công việc nhà mà mình có thể làm. Đặc biệt, mình không được phép xem TV quá nhiều bởi hiện tại mình đang học năm cuối cấp, và khi đó mình không hoàn thành bài tập về nhà.

A: Bạn có phải làm việc vặt thường ngày không?

B: Không. Bố mẹ thường để cho mình có nhiều thời gian rảnh rỗi.

A: Cha mẹ bạn có cho phép bạn đi chơi với bạn bè không?

B: Oh, gần như không bao giờ trong suốt thời gian này, ngoại trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ tang. Một điều mình không bao giờ được cho phép làm là sử dụng xe máy của gia đình.

1.2. Unit 1 Lớp 12 Writing Task 2

Use the ideas you have discussed above to write a letter to a pen pal about your family rules. Begin as follows. (Dùng những ý tưởng em thảo luận ở trên để viết lá thư cho một bạn tâm thư về quy tắc của gia đình em. Bắt đầu như sau)

Guide to answer

Dear Jones,

I'm writing to talk about my family rules. It's an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I'm in the final year.

First. I’m not allowed to watch TV, nearly no, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. Never do my parents let me to stay up so much late at night. Next my parents don't permit me to go out with friends without necessary reason for example birthdays or funerals. Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone.

Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like? Tell me about your family rules. It's much fun to hear about them.

Stop for now and don't forget to give my regards to your family members.

Best wishes,

Minh Tam

Bài dịch lá thư

Jones thân mến,

Mình viết lá thư này để kể cho bạn nghe về những quy tắc trong gia đình mình. Đây là một đề tài thú vị phải không nào? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình mình cũng có một vài quy tắc, ngoại trừ những quy tắc truyền thống phải có, đặc biệt là trong khoảng thời gian mình đang học năm cuối cấp.

Đầu tiên, mình không được phép xem TV, gần như không được xem, ngoại trừ khi có bộ phim nào đó hay hoặc thú vị khi mà mình đã hoàn thành xong tất cả các bài tập và thực hành. Bố mẹ không bao giờ cho phép mình thức quá khuya. Tiếp đó là bố mẹ không cho phép mình đi ra ngoài với bạn bè ngoại trừ những lý do chính đáng như đi sinh nhật hoặc đám tang. Bên cạnh đó, mình phải cân đối bữa ăn để đảm bảo sức khỏe cho kì thi tới. Và một điều nữa là mình phải tuân thủ là nói chuyện qua điện thoại, đó là việc giới hạn sử dụng điện thoại của mình.

Bạn có nghĩ mình có quá nhiều quy tắc phải tuân thủ không? Hay mình không có quyền hoặc tự do làm những điều mình thích? Hãy kể cho mình nghe về những quy tắc trong gia đình bạn nhé. Chắc sẽ vui lắm khi được nghe về những điều đó.

Mình dừng bút tại đây nhé và đừng quên gửi lời thăm hỏi của mình tới các thành viên trong gia đình bạn.

Gửi bạn những lời chúc tốt nhất

Minh Tâm

ADMICRO

Bài tập minh họa

Write a letter about your family rule, using the outline below.

- Introduction

  • Greeting
  • Open the letter, introduce about what you are going to share

- Body

  • First rule: watching TV and going out at night
  • Second rule: doing the household chores
  • Third rule: using phone

- Conclusion

  • Close the letter
Key

Dear Ann,

Today, I have something interesting to tell you. It's my family rules. Every family has its own rules and my family does, too. First, I am not allowed to watch TV until I have finished my homework. And when I am allowed to go out with my friends, I mustn't come home late, before 9:30 pm. Second, everybody has to do their share of household chores. And mine are preparing meals and doing the washing. Third, my parents want me not to talk on the phone more than 10 minutes. Last but not least, I must ask for permission if I want to use our family motorbike. How about yours? 

Write to me and tell about your family rules. Hope to hear from you soon.

Best regard,

Minh

ADMICRO

3. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 1 Lớp 12

Nhằm nâng cao kỹ năng viết và mở rộng vốn từ cùng với việc sử dụng linh hoạt cấu trúc câu, HỌC247 gửi đến các em một số câu hỏi Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 Writing.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Writing Unit 1 Lớp 12

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247.

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

ZUNIA9
OFF