RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 6 lớp 10 Speaking - Hội thoại An excursion


Bài học Speaking Unit 6 Lớp 10 - An excursion hướng dẫn các em cách thể hiện lời đồng tình hoặc không đồng tình cùng với cách đưa ra ý kiến trong một vấn đề cụ thể nào đó.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 1

Tim's class is going on a boat trip on Lake Michigan in Chicago. Read the information about some of the participants. (Lớp của Tim định đi chơi thuyền trên Hồ Michigan ở Chicago. Đọc thông tin về các thành viên tham gia chuyến đi.)

Hướng dẫn dịch

Mrs Andrews: Tôi không muốn ngồi ở phần lộ thiên trên tàu. Ngoài ra tôi cần phải thấy tất cả học sinh.

Susan: Tôi muốn ở gần Mary. Tôi không muốn da bị sạm nắng.

Mary: Tôi thường đau khổ vì bệnh say xe, do đó tôi cần nhiều không khí trong lành.

Tim: Tôi thích ngồi ngoài nắng và tôi muốn ở một mình.

John: Tôi không thích hệ thống điều hòa không khí. Tôi muốn chụp ảnh.

Sam: Trước đây tôi chưa bao giờ ở trên tàu. Tôi muốn nhìn phong cảnh đẹp.

2. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 2

Work in groups. Read the seat plan. Decide the best seat for each person, using the information in Task 1. (Làm việc theo nhóm. Đọc sơ đồ chỗ ngồi. Quyết định chỗ ngồi tốt nhất cho từng người, sử dụng thông tin ở Bài tập 1.)

Guide to answer

Dialogue 1

A: I think Mary should sit in section B. (Tôi nghĩ Mary nên ngồi ở khu vực B.)

B: Yes. Put her in seat 16. (Ừ. Để cô ấy ngồi ở ghế 16.)

A: No. That's not a good idea because Susan wants 10 sit near her.

B: OK. Seat 37 would be better.

A: That's fine for them both.

Dialogue 2

A: I think Tim should seat in section C.

B: OK. Put him in seat 1 or 9.

A: That's a good idea because there he can enjoy the sunshine and fresh air.

Dialogue 3

A: I think Mrs Andrews should sit in section A.

B: Yes. Put her in seat 43.

A: No. I think it's not a good seat because she needs to see all the students.

B: OK. Seat 46 would be better.

3. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 3

Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Why? Use the information in Task 1 as suggestions. (Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ chỗ ngồi nào là phù hợp nhất cho bạn? Tại sao? Sử dụng thông tin trong Bài tập 1 như là gợi ý.)

Guide to answer

I think Seat 4 or 5 is the most suitable for me because I've never been a boat before. So I want to have a good view on the both sides.

Tôi nghĩ rằng chỗ ngồi số 4 và số 5 là phù hợp nhất với tôi bởi vì trước đó tôi chưa bao giờ đi chơi thuyền. Vì thế tôi muốn nhìn thấy toàn bộ phong cảnh cả hai phía.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Như vậy các em vừa được hướng dẫn thực hành đoạn hội thoại trong bài học Speaking Unit 6 tiếng Anh lớp 10. Trong quá trình thực hành hội thoại có điểm nào còn chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA