YOMEDIA
RANDOM
Banner-Video

Unit 6 lớp 10 Listening - Bài nghe An excursion


Bài học Listening Unit 6 Lớp 10 - An excursion hướng dẫn các em nghe và đánh số thứ tự cho những bức tranh về một chuyến hành trình, qua đó nắm thông tin đúng hay sai để hoàn thiện những câu hỏi với nội dung liên quan trong bài.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Before you listen Unit 6 Lớp 10

  • Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Do you often go for a picnic? (Bạn có thường đi dã ngoại không?)

2. When is the best time for a picnic? (Thời gian thích hợp nhất để đi dã ngoại là lúc nào?)

3. Why do people go for picnics? (Tại sao người ta lại đi dã ngoại?)

Guide to answer

1. No, I don't. Sometimes I go for a picnic with my family at the weekend.

2. The best time for a picnic is at the weekend.

3. They want to relax and enjoy nature.

They want to enjoy themselves in the open air.

  • Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

glorious: đẹp, rực rỡ

destination: nơi đến

tour: chuyến đi dạo

delicious: ngon

spacious: rộng rãi

guitar: đàn ghi-ta

left-overs: thức ăn còn thừa

Botanical Garden: Vườn Bách Thảo

2. While you listen Unit 6 Lớp 10

2.1. Unit 6 Lớp 10 Listening Task 1

Listen and number the pictures in the order you hear. (Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

Guide to answer

a. 1

b. 3

c. 4

d. 6

e. 2

f. 5

2.2. Unit 6 Lớp 10 Listening Task 2

Listen again and fill in the blanks with the exact words you hear. (Nghe lại và điền vào chỗ trống các từ chính xác mà em nghe được.)

1. The weekend picnic I enjoyed most ________ weeks ago.

2. My class decided ________ to the Botanical Garden.

3. We met _____ on time.

4. We made _______ round the garden.

5. In the afternoon, we went on ______ games.

Guide to answer

1. what a just few

2. to pay a visit

3. at the school gate

4. a short tour

5. playing some more

2.3. Unit 6 Lớp 10 Listening Task 3

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What was the weather like that day? (Thời tiết ngày hôm đó như thế nào?)

2. Was the Botanical Garden far from the school? (Vườn Bách Thảo có xa trường học không?)

3. How was the garden? (Khu vườn như thế nào?)

4. Why did some of the students sleep soundly? (Tại sao một số học sinh lại ngủ một cách ngon lành?)

5. What did the students do in the garden? (Các học sinh đã làm gì trong khu vườn?)

Guide to answer

1. It was very nice.

2. Yes, it was.

3. It was beautiful.

4. They slept soundly because it was so peaceful and quiet in the garden.

5. They took pictures, played games, laughed, talked, sang songs and danced.

3. After you listen Unit 6 Lớp 10

Work in groups. If your class could go for a picnic this weekend, what would you plan be? (Làm việc theo nhóm. Nếu lớp em đi dã ngoại vào cuối tuần này thì kế hoạch của em là gì?)

Guide to answer

Picnic Planning

  • Where: Cuc Phuong forest
  • When: Next Sunday
  • How you go: By bike
  • Who goes with: Class 10 A2
  • What activities: Dance, sing, take photographs
  • Food and drink: Bread and water
  • Where meet, what time: At the school gate, at 8 a.m

4. Tapescript Listening Unit 6 Lớp 10

The weekend picnic I enjoyed most was just a few week ago. My class decided to pay a visit to the Botanical Garden.

It was a glorious Sunday. We assembled at the school gate on time and travelled to the Botanical Garden by bus was a long way to our destination and we sung merrily all the way.
The Botanical Garden was a very beautiful place. We made a short tour round the garden and took some pictures of the whole class. Then we played a lot of games on a spacious piece of grassland. One of the boys brought along his guitar and we sang our favourite song. We laughed, talked and danced, too. After a delicious meal with various kinds of food that we brought, we all took a rest. Some of us slept very soundly because it was so peaceful and quiet there. In the afternoon, we went on playing some more games. Then we packed up the left overs and started home.

We till felt happy.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 6 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và luyện tập nghe hiểu có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA