OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 16 lớp 10 Writing - Historical Places


Bài học Unit 16 Historical Places phần Writing hướng dẫn các em phân tích và viết bài mô tả biểu đồ về lượng khách du lịch đến thăm Việt Nam từ các quốc gia lớn trong năm 2001 và 2002.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Writing Task 1

The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA, France and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and then answer the questions that follow. (Biểu đồ ở bên phải biểu diễn một số thông tin về các lượt du khách từ Mỹ, Pháp và Úc đến Việt Nam vào năm 2001 và 2002. Hãy nghiên cứu biểu đồ và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

Unit 16 Writing Lớp 10

 1. According to the chart, which country had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001? (Theo biểu đồ, quốc gia nào có lượng du khách đến Việt Nam vào năm 2001 lớn nhất?)
 2. How many French visitors arrived in Vietnam in 2001? (Có bao nhiêu du khách người Pháp đến Việt Nam vào năm 2001?)
 3. Which country had the smallest number of visitors to Vietnam in 2002? (Quốc gia nào có lượng du khách đến Việt Nam năm 2002 ít nhất?)
 4. Is the number of Australian visitors coming to Vietnam in 2001 greater than that in 2002? (Có phải lượng du khách người Úc đến Việt Nam vào năm 2001 nhiều hơn vào năm 2002 không?)
 5. Which country, France or Australia, had more visitors to Vietnam in 2002? (Quốc gia nào, Pháp hay Úc, có nhiều du khách đến Việt Nam vào năm 2002 hơn?)
 6. How did the number of American visitors to Vietnam in 2002 increase in comparison with in 2001? (Lượng du khách người Mỹ đến Việt Nam năm 2002 tăng như thế nào khi so với năm 2001?)

Guide to answer

 1. The USA had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001.
 2. 99,700 French visitors arrived in Viet Nam in 2001.
 3. Australia has the smallest number of visitors to Viet Nam in 2002.
 4. No, it isn't.
 5. France has more visitors to Viet Nam in 2002.
 6. The number of American visitors to Viet Nam in 2002 increased by 29,497 in comparison with that in 2001.

2. Unit 16 Writing Task 2

Based on the answers to the questions above, write description of the chart provided in Task 1. (Dựa vào các câu hỏi ở trên, viết đoạn văn miêu tả biểu đồ đã cho trong Bài tập 1.)

Guide to answer

Paragraph 1

The chart shows the number of visitors arrivals to Viet Nam from the USA, France, and Australia in 2001 and 2002. From the chart the numder of visitors to Viet Nam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the biggest number of visitors to Viet Nam with 230,470 visitors in 2001 and 259,967 in 2002. France ranks the second with 99,700 visitors in 2001 and 111,546 in 2002. Australia is slightly fewer visitors than France although the number of Australian visitors to Viet Nam increased from 84,085 in 2001 to 96,924 in 2002.

Paragraph 2

The chart shows the number of visitor arrivals to Vietnam from the USA. France and Australia in 2001 and 2002. The statistics were provided by Vietnam National Administration of Tourism. It is clear that the number of visitors to Vietnam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to the chart, the USA has the highest number of visitors. France comes to the second and Australia has a little fewer visitors than France although the number of Australian visitors to Vietnam in 2002 increased.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

3. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 16 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Writing Unit 16 Lớp 10, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 10 Writing

Câu 3 - Câu 6: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Writing Unit 16 Lớp 10

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

MGID
ON