RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 30 trang 16 SBT Sinh học 9

Giải bài 30 tr 16 sách BT Sinh lớp 9

Sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng tương phản tạo ra biến dị tổ hợp

A. chỉ xuất hiện ở F1                                 B. chỉ xuất hiện ở F2.

C. xuất hiện ở cả F1 lẫn F2.                       D. không bao giờ xuất hiện ở F1.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng tương phản tạo ra biến dị tổ hợp xuất hiện ở cả F1 lẫn F2.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 16 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

Bài tập SGK khác

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

 • thuy linh

  a, Tìm P: AaBb x cây khác

  F1 có TL kg khác TLKH

  b, Tìm P: AaBb x cây khác

  + Đời con có 2 loại KH

  + Đời con có 4 loại KH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ha Ku

  Đề: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau. Ở 1 phép lai, đời con thu được kiểu hình với tỉ lệ 1 cây cao, hoa đỏ; 1 cây cao, hoa trắng; 1 cây thấp, hoa đỏ; 1 cây thấp, hoa trắng. Hãy suy luận để tìm ra kiểu gen của bố mẹ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  ở 1 loài thực vật, khi lai cơ thể thuần chủng thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng đc F1 đồng tính thân cao, hoa đỏ. cho F1 giap phấn vs 1 cây chưa bt kiểu gen( cây M) thu đc F2 2370 cây thân cao, hoa đỏ và 789 cây thân thấp hoa đỏ. XĐinh Kgen của cây F1 và cây M. bt mỗi gen qqui định 1 tính trạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  ở ngô cây cao hạt vàng là trội hoàn toàn so với cây thấp hạt trắng . tổ hợp 2 cặp tính trạng trên có bn KG, KH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  ở đậu hà lan,người ta xét sự di truyền của tính trạng màu sắc và hình dạng hạt.Mỗi cặp tính ragj được quy định bởi 1 cặp gen ,tính trạng trội là trội hoàn toàn .

  Trong 1 phép lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng thu được F1 có kiểu hình 100% hạt vàng ,vỏ trơn .cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau được F2 có tỉ lệ như sau :315 vàng , trơn :101 vàng,nhăn:108 xanh,trơn :32 xanh ,nhăn.

  a. giải thích ntn để xđ qui luạt di truyền của các tính trạng rên?

  b.xác định kiểu gen,kiểu hình của P và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

  NếuF3 phân li theo tỉ lệ 1 vàng trơn:1vangf nhăn:1 xanh trơn:1 xanh nhăn thì 2 cá thể bố mẹ ở F2 có kiểu gen ,kiểu hình ntn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  số sánh phép lai phân tích của phân li độc lậpvà di truyền liên kết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Menden cho lai 2 cây đậu Hà Lan bố mẹ đều có kiểu gen giống nhau, thu đựoc kết quả ở thế hệ con như sau: Hạt vàng, trơn 315 : hạt vàng, nhăn 101 : hạt xanh, trơn 108 : hạt xanh, nhăn 32 hạt

  a) Kết quả lai tuân theo quy luật di truyền nào?

  b) Xác định kiểu gen của cây bố mẹ và các con.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Sau khi học xong các quy luật di truyền Men-đen, bạn Tuấn làm thí nghiệm kiểm chứng như sau cho thân lúa chín sớm thuần chủng lai với lúa thân thấp chín muộn F1 thu được lúa thân cao-chín sớm cho F1 lai phân tích đời sau thu được 50 % lúa thân cao-chín sớm, 50% lúa thân thấp chín muộn. Tuấn thắc mắc không hiểu vì sao .Bằng kiến thức đã học em hảy giải thích và lập sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  C1: a) Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi giống nhau và giống hệt ADN mẹ? Có trường hợp nào qua nhân đôi ADN con khác ADN mẹ không?

  b) Tế bào lưỡng bội của một loài mang 3 cặp NST tương đồng. Cặp I mang 1 cặp gen Aa. Cặp II mang 2 cặp gen dị hợp: Bb và Cc. Cặp III mang 1 cặp gen Dd. Qua giảm phân bình thường tế bào này cho những loại giao tử nào?

  C2: a) Giả sử có hai loài thực vật trong đó một loài sinh sản vô tính và một loài sinh sản hữu tính. Sau một triệu năm thì loài nào có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn? Vì sao?

  b) Tế bào của một loài giao phối có n cặp gen trong đó có a cặp gen đồng hợp. Hỏi khi phát sinh giao tử có thể tạo ra được bao nhiêu loại giao tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  I) TRẮC NGHIỆM:

  Câu 1: trong quá trình hình thành tinh trùng ở cơ thể người, từ 1 tế bào sinh tinh tạo ra số loại tinh trùng là:

  A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại

  Câu 2: Khi giao phấn giữa hai cây có kiểu hình thân cao, quả dài với thân thấp, tròn. Ở đời con thu được 4 loại kiểu hình sau: (1) thân cao, quả tròn; (2) thân cao quả dài; (3) thân thấp, quả tròn; (4) thân thấp, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Những kiểu hình được gọi là biến dị tổ hợp?

  A. (1) và (2) B. (2) và (3) C. (3) và (4) D. (1) và (4)

  Câu 3: Khi gieo đồng thời 2 đồng kim loại nhiều lần, sự xuất hiện các mặt của 2 đồng kim loại với tỉ lệ xấp xỉ là 1SS : 2SN : 1NN liên quan đến điều nào sau đây:

  A. Tỉ lệ giao tử của cơ thể dị hợp 1 cặp gen

  B. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 khi lai 2 cơ thể dị hợp 1 cặp gen.

  C. Tỉ lệ giao tử của cơ thể dị hợp 2 cặp gen

  D. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 khi lai 2 cơ thể thuần chủng tương phản 1 cặp gen.

  Câu 4: Ở người tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1:1 do nguyên nhân nào sau đây?

  A. Nam giới cho 2 loại tinh trùng X và Y có số lượng như nhau

  B. Xác xuất thụ tinh giữa tinh trùng X và tinh trùng Y với trứng như nhau.

  C. Sức sống của hợp tử XX và XY như nhau.

  D. Cả A, B, C

  Câu 5: Có 5 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân, kết quả nào sau đây đúng:

  A. Có 20 tinh trùng B. Có 15 tinh trùng

  C. Có 10 tinh trùng D. Có 5 tinh trùng

  Câu 6: Tương quan về số lượng giữa axit amin và nuclêotit của mARN khi ở trong ribôxôm?

  A. 2 nuclêotit quy định 1 axit amin B. 4 nuclêotit quy định 1 axit amin

  C. 3 nuclêotit quy định 1 axit amin D. 5 nuclêotit quy định 1 axit amin

  II) TỰ LUẬN

  Câu 7: a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN?

  b. Cho một đoạn ARN có trình tự nuclêotit như sau: -A-U-G-X-A-X-G-U-, Hãy xác định trình tự các nuclêotit trên mạch khuôn và mạch bổ sung của ADN.

  Câu 8: Ở cà chua, cây cao (A) là trội so với cây thấp (a)

  a. Tìm kiểu gen của dạng cây cao.

  b. Cho cây cao thuần chủng lai với cây thấp, kết quả kiểu hình F1 và F2 như thế nào? Viết sơ đồ lai?

  Câu 9: Quan niệm rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  so sánh phép lai 1 cặp tính trạng với phép lai 2 cặp tính trạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Bài tập . Đem giao phối giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản thu được F1 đồng loạt cây cao, chín sớm. F2 có 4 kiểu hình trong đó kiểu hình cây cao, chín muộn chiếm 12,75%. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Các bạn cho mình hỏi : Từ 50 tinh bào bậc hai tạo ra bao nhiêu tinh trùng ???  ( cảm ơn các bạn ạ yeu)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Tại sao trong phép lai phân tích, nếu kết quả lai có hiện tượng đồng tính thì cơ thể đem lai mang tính trạng trội phải có kiểu gen đồng hợp? Nếu có hiện tượng phân tính thì cơ thể đem lai  mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp?     

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  tại sao những cây trồng bằng cây ăn quả người ta lại trồng bằng phương pháp giâm, chiết, ghép chứ k trồng bằng hạt ????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA