YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 16 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 16 sách GK Sinh lớp 9

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 1

Sở dĩ tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau vì tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Tỉ lệ KH F2:

(Vàng, Trơn) x (Xanh, Nhăn) = (Vàng x Xanh) x (Trơn x Nhăn)

= (3:1) x (3:1) = 9: 3: 3: 1

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 16 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA