YOMEDIA
AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6 Phản xạ

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6 về Phản xạ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Thân, sợi trục, đuôi gai
  • B. Thân, sợi trục, đuôi gai, synap
  • C. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai
  • D. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap
  • A. phản ứng của cơ thể động vật trước sự tác động của môi trường.
  • B. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích tác động vào cơ thể
  • C. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông qua hệ thần kinh
  • D. những hành động tự nhiên mà cơ thể đáp trả lại các kích thích tác động.
 •  

   

   
   
  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
  • A. Cơ quan thụ cảm → trung ương thần kinh → cơ quan phản ứng
  • B. Cơ quan thụ cảm → trung ương thần kinh → cơ quan phản ứng → cơ quan thụ cảm
  • C. Cơ quan thụ cảm → cơ quan phản ứng → trung ương thần kinh
  • D. Trung ương thần kinh → cơ quan thụ cảm → cơ quan phản ứng
  • A. Có sự tham gia của nhiều cơ quan
  • B. Có sự tham gia của hệ thần kinh
  • C. phản xạ động vật nhanh và chính xác hơn
  • D. Tác động của kích thích khác nhau
  • A. 200 m/s
  • B. 50 m/s
  • C. 100 m/s 
  • D. 150 m/s
  • A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động
  • B. Nơron cảm giác và nơron vận động
  • C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác 
  • D. Nơron liên lạc và nơron vận động
  • A. Hình thái
  • B. Tuổi thọ
  • C. Chức năng 
  • D. Cấu tạo
  • A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh
  • B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích
  • C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh 
  • D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh
  • A. Cảm ứng và phân tích các thông tin
  • B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin
  • C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh 
  • D. Tiếp nhận và trả lời kích thích
YOMEDIA