RANDOM
17YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55 Tiến hóa về sinh sản

Video-Banner
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.

   Nếu yếu tố cái có ở mọi cá thể thì được gọi là cá thể đơn tính.

  • B. Nếu yếu tố đực có ở mọi cá thể thì được gọi là cá thể đơn tính.
  • C. Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cá thể lưỡng tính.
  • D. Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cá thể lưỡng tính.
  • A.

   Thằn lằn bóng đuôi dài.

  • B. Thỏ hoang.
  • C. Chim bồ câu.
  • D. Ếch đồng.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.
  • B. Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển trong cơ thể của bố nên an toàn hơn.
  • C. Vì trong sự đẻ con, xác suất trứng gặp tinh trùng là thấp hơn.
  • D. Cả A, B, C đều sai.
  • A. Trùng giày
  • B. Trùng roi
  • C. Trùng biến hình 
  • D. Cá chép
 •  
   
  • A. Mọc chồi
  • B. Tái sinh
  • C. Tiếp hợp 
  • D. Phân đôi cơ thể
  • A. Đỡ tiêu tốn năng lượng
  • B. Cho hiệu suất thụ tinh cao
  • C. Không nhất thiết phải cần môi trường nước 
  • D. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường
  • A. Châu chấu
  • B. Ếch
  • C. Thằn lằn 
  • D. Trai sông
  • A. Đào hang, lót ổ
  • B. Con non tự đi kiếm mồi
  • C. Làm tổ, ấp trứng 
  • D. Nuôi con bằng sữa mẹ
  • A. Thằn lằn bóng đuôi dài
  • B. Ếch đồng
  • C. Chim 
  • D. Thỏ
  • A. Thời gian sinh sản nhanh
  • B.  Số lượng cá thể sinh ra lớn
  • C. Các con mang đặc điểm giống nhau và giống với cơ thể mẹ 
  • D. Các con mang đặc điểm của bố mẹ, có thể xuất hiện đặc điểm mới
YOMEDIA