RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 3 trang 20 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 tr 20 sách BT Sinh lớp 7

Bạn An đã làm một thí nghiệm như sau: Trồng đậu đen vào 2 chậu đất, bạn tưới nước đều cho cả 2 chậu cho đến khi cây nảy mầm, tươi tốt như nhau. Sau đó, bạn chi tưới nước hằng ngày cho chậu A, còn chậu B không tưới.

  • Bạn An làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì?
  • Em thử dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.
  • Theo em, nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào các yếu tố nào? 
ANYMIND
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Bạn An làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước để sống.
  • Dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích:
    • Chậu A, cây sống do được tưới nước đầy đủ.
    • Chậu B, cây sẽ chết vì không được tưới nước.
  • Nước rất cần cho cây, nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cây, các giai đoạn sống, điều kiện thời tiết... 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 20 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA