RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 64 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 tr 64 sách BT Sinh lớp 6

Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt là

A. vỏ quả.

B. hạt nằm trong quả.

C. thịt quả.

D. cả A và C. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt là vỏ quả

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 64 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA