RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2 trang 65 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 tr 65 sách BT Sinh lớp 6

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là

A. quả khô nẻ và quả khô không nẻ.

B. quả khô nẻ và quả hạch.

C. quả khô không nẻ và quả hạch.

D. quả khô và quả thịt. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 65 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA