RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 39 SGK Sinh 11

Giải bài 5 tr 39 sách GK Sinh lớp 11

Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

a. Diệp lục a.                                                          

b. Diệp lục b.

c. Diệp lục a, b.                                                      

d. Diệp lục a, b và carôtenôit.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 5

Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là: diệp lục a và diệp lục b

⇒ Đáp án: c

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 39 SGK Sinh 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • hồng trang

  A. chuyển hóa năng lượng ở dạng hoá năng thành quang năng

  B. tổng hợp glucôzơ.

  C. Tiếp nhận CO2.

  D. hấp thụ năng lượng ánh sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Van Tho

  A. APG

  B. AlPG

  C. CO2

  D. NADPH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  A. Khử APG thành ALPG → cố định CO2 → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat).

  B. Cố định CO2 → khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2.

  C. Cố định CO→ tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → khử APG thành ALPG.

  D. Khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  A. Làm thay đổi nồng độ CO2 và pH.

  B. Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào.

  C. Làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở.

  D. Làm tăng hàm lượng đường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  A. Ở màng ngoài .

  B. Ở màng trong.

  C. Ở chất nền.

  D. Ở tilacôit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  A. xanh lục và vàng.

  B. vàng và xanh tím.

  C. xanh lơ và đỏ.

  D. da cam và đỏ.

  E. đỏ và xanh tím.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Nhan

  A. O2 thải ra.

  B. glucôzơ.

  C. O2 và glucôzơ.

  D. glucôzơ và H2O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA