ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Bài tập 4 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 34 sách GK Sinh lớp 11 NC

Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao? 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Những cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố màu lục, nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit. Do vậy, những cây này vẫn quang hợp bình thường, nhưng cường độ quang hợp thường không cao.  

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 34 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA