RANDOM
AMBIENT

Nhi Văn's Profile

Nhi Văn

Nhi Văn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 3
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nhi Văn đã đặt câu hỏi: Sinh học 11 Cách đây 2 năm

    Vai trò quang hợp

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nhi Văn: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 2 năm