RANDOM
AMBIENT

Phụng Nguyệt's Profile

Phụng Nguyệt

Phụng Nguyệt

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Phụng Nguyệt: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Phụng Nguyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Phụng Nguyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Phụng Nguyệt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm