ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Bài tập 15 trang 17 SBT Sinh học 11

Giải bài 15 tr 17 sách BT Sinh lớp 11

Tại sao nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Vì \(\varepsilon = \frac{{hc}}{\lambda }\) (h, c là hằng số) với bức sóng của ánh sáng đơn sắc màu tím (bước sóng nhỏ) nên năng lượng quá lớn do đó lá không thể quang hợp được, với bước sóng của ánh sáng đơn sắc màu đỏ mang năng lượng thấp nên lá cây có thể hấp thụ được do đó mà hiệu quả quang hợp lớn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 17 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA