RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 39 sách GK Sinh lớp 11

Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

Lá cây xanh đã có cấu tạo bên ngoài và bên trong thích nghi với chức năng quang hợp như sau:

 • Bên ngoài:
  • Diện tích bề mặt lớn để hấp thụ các tia sáng.
  • Phiến lá mỏng thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dễ dàng.
  • Trong lớp biểu bì cùa mặt lá có khí khổng để cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.
 • Bên trong:
  • Tế hào mô giậu chứa nhiều diệp lục phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá dể trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên mặt trên
  • của lá.
  • Tế bào mô khuyết chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu, nằm phía mặt dưới của phiến lá. Trong mô khuyết có nhiều khoảng rỗng tạo điều kiện cho khí O2 dễ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp.
  • Hệ gân lá tủa đến tận từng tế bào nhu mô của lá, chứa các mạch gỗ là con đường cung cấp nước cùng các ion khoáng cho quang hợp và mạch libe là con đường dẫn sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.
  • Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp (với hệ sắc tố quang hợp bên trong) là bào quan quang hợp.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 39 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • ngọc trang

  A. diệp lục và carôtennôit.

  B. diệp lục a và carôten.

  C. diệp lục b và carôten.

  D. diệp lục và carôten.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Spider man

  A. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê

  B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò.

  C. Ngựa, thỏ, chuột.

  D. Trâu, bò, cừu, dê.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  A. Tổng hợp cacbohiđrat.

  B. Tổng hợp lipit.

  C. Tổng hợp prôtêin.

  D. Tổng hợp ADN.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  A. ATP, NADPH 

  B. ATP, NADPH VÀ CO2

  C. ATP, NADPH VÀ O2

  D. ATP, NADP+ VÀ O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Cho biết thí nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình. Dự đoán nào say đây sai về kết quả thí nghiệm?

  A. Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm II có màu vàng.

  B. Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm III và nhóm IV đều có màu đỏ

  C. Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm I có màu xanh lục.

  D. Dịch chiết ở tất cả các cốc đối chứng đều không có màu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.   

  II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.   

  III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.   

  IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

  A. 1

  B. 3

  C. 4

  D. 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  A. Diệp lục a

  B. Xanthôphyl

  C. Caroten

  D. Diệp lục b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA