ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 39 sách GK Sinh lớp 11

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 1

 • Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục trong lục lạp hấp thụ để tạo ra cacbonhiđrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.
 • Phương trình tổng quát về quang hợp:

6CO2+ 12H2O → C6H12O+ 6O2 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 39 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • hà trang

  A. ATP, NADPH 

  B. ATP, NADPH VÀ CO2

  C. ATP, NADPH VÀ O2

  D. ATP, NADP+ VÀ O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thuy linh

  Cho biết thí nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình. Dự đoán nào say đây sai về kết quả thí nghiệm?

  A. Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm II có màu vàng.

  B. Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm III và nhóm IV đều có màu đỏ

  C. Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm I có màu xanh lục.

  D. Dịch chiết ở tất cả các cốc đối chứng đều không có màu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.   

  II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.   

  III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.   

  IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

  A. 1

  B. 3

  C. 4

  D. 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  A. Diệp lục a

  B. Xanthôphyl

  C. Caroten

  D. Diệp lục b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  (1). Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng

  (2). Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.

  (3). Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp

  Các phát biểu đúng là:

  A. 2, 3

  B. 1, 2

  C. 1, 2, 3

  D. 1, 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Hoa Hồng

  I. Axêtôn.                  II. Cồn 90 – 960.

  III. NaCl.                   IV. Benzen.               

  V. CH4.

  A. 3.

  B. 2.

  C. 4.

  D.  1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA