RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 3 trang 89 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 89 sách GK Sinh lớp 11 NC

Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

A. Đipeptit.

B. Chất béo.

C. Tinh bột.

D. Glucôzơ.

E. Axit amin.

F. Galactôzơ.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Sự hấp thụ chất béo sẽ bị giảm khi không có dịch mật. 

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 89 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA