RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 1 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 24 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu vai trò của nitơ trong đời sống thực vật? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Là thành phần cấu tạo các đại phân tử: Acid nucleic, protein, enzyme,…
  • Tham gia tổng hợp các hoocmon sinh trưởng
  • Kích thích sự sinh trưởng sinh dưỡng
  • Kìm hãm sự phát triển.
  • Tham gia đồng hóa cacbohidrat
  • Vai trò trong tính chống chịu bệnh của cây.

→ Như vậy, nitơ vừa có vai trò cấu trúc, vừa tham gia vào các quá trình trao đổi chất và năng lượng. Nitơ có vai trò quyết định đến toàn bộ các quá trình sinh lí của cây trồng.  

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 24 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA