RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 24 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy nêu mối quan hệ giữa chu trình Crep với quá trình đồng hoá NH3 trong cây? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Mối quan hệ giữa chu trình Crep với quá trình đồng hoá NH3 trong cây là:

  • Chu trình Krebs tạo áp suất thẩm thấu để rễ dễ dàng nhận NH3
  • Có mối liên hệ chặt chẽ giữa sản phẩm của chu trình Krebs với hàm lượng NH3 trong cây. Chu trình Krebs trong hoạt động hô hấp đã tạo ra các axit (R - COOH), các axit này kết hợp với NH3 trong quá trình đồng hóa NH3 tạo ra các axit amin.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA