RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 5 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 5 tr 24 sách GK Sinh lớp 11 NC

Chọn phương án trả lời đúng. Quá trình khử NO3(NO3- ->  NH4+ ):

A. Thực hiện ở trong cây.

B. Là quá trình ôxi hóa nitơ trong không khí.

C. Thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza.

D. Bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3- .

E. Không có ý nào đúng.  

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 Quá trình khử NO3(NO3- ->  NH4+ ) thực hiện ở trong cây.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 24 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA