RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Video-Banner

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
  • B. tham gia quá trình quang hợp, thành phần của các xitocrom. 
  • C. duy trì cân bằng ion, nhân tố phụ tham gia tổng hợp diệp lục. 
  • D. thành phần của các xitocrom, nhân tố phụ gia của enzim.
  • A. NH4+ và NO3-
  • B. NO2-, NH4+ và NO3-
  • C. N2, NO2-, NH4+ và NO3-
  • D. NH3, NH4+ và NO3-
 •  

  • A. chỉ trong mô rễ.
  • B. trong mô rễ, lá, và thân.
  • C. chỉ trong mô thân.
  • D. trong mô rễ và mô lá.
  • A. giúp hệ rễ của cây hấp thụ được toàn bộ lượng nitơ. 
  • B. là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tổng hợp axít amin khi cần thiết. 
  • C. trong 2 dạng nitơ hấp thụ thì môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng oxy hoá, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử để tiếp tục được đồng hóa thành axít amin và Prôtêin.
  • D. giúp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật.
 •  
   
  • A. Tổng hợp các axit amin
  • B. Biến đổi NH4+ thành NO3-
  • C. Biến đổi NO3- thành NH4+
  • D. Biến đổi chất hữu cơ thành amôniac 
  • A. Cần bón bổ sung muối canxi cho cây
  • B. Có thể cây này đã được bón thừa kali
  • C. Cây cần được chiếu sáng tốt hơn 
  • D. Có thể cây này đã được bón thừa nitơ
  • A. N2+ và NO3-
  • B. N2+ và NH3+
  • C. NH4+ và NO3
  • D. NH4- và NO3+
  • A. NO2-→ NO3-→ NH4+
  • B. NO3→ NO2- → NH3
  • C. NO3- → NO2- → NH4
  • D. NO3- → NO2- → NH2
  • A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm
  • B. sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá
  • C. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm 
  • D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá
  • A. thấp và chỉ bón khi trời không mưa
  • B. thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi
  • C. cao và chỉ bón khi trời không mưa 
  • D. cao và chỉ bón khi trời mưa bụi
YOMEDIA