RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện:

  • A. 
   chỉ trong mô rễ.
  • B. 
   trong mô rễ, lá, và thân.
  • C. 
   chỉ trong mô thân.
  • D. 
   trong mô rễ và mô lá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện: trong mô rễ và mô lá.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9522

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA