YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 28 trang 41 SBT Sinh học 10

Giải bài 28 tr 41 sách BT Sinh lớp 10

Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ

A. liên kết peptit.

B. liên kết hiđrô.

C. liên kết đisunphua.

D. liên kết cộng hoá trị. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ liên kết hiđrô.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 41 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA