OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Thực hành tiếng Việt trang 14 - Ngữ văn 8 Tập 2 Kết Nối Tri Thức


Dưới đây là nội dung bài giảng Thực hành tiếng Việt trang 14 thuộc sách Kết nối tri thức do HỌC247 biên soạn và tổng hợp nhằm giúp các em nhận biết được đặc điểm của trợ từ và hiểu được chức năng của các từ loại này để sử dụng đúng và hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo. Chúc các em có nhiều tiết học bổ ích và thú vị!

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Khái niệm trợ từ

Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ nào đó trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.

1.2. Tác dụng của trợ từ

- Trợ từ có tác dụng nhấn mạnh sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ mà nó đi kèm.

+ Ví dụ:

Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi và thằng Lai-ca đã sung sướng nhìn nhau như thể nhìn vào gương.

(Nguyễn Nhật Ánh, Tôi là Bê-tô)

=> Nhận xét: Trợ từ ngay nhấn mạnh thời điểm “lần đầu gặp gỡ” của “tối" và Lai-ca.

- Trợ từ có tác dụng biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ mà nó đi kèm.

+ Ví dụ:

Chỉ sau dăm đêm, dải cát nổi giữa sông chìm vào trong nước đỏ.

(Nguyễn Quang Thiều, Bầy chim chia vôi)

=> Nhận xét: Trợ từ chỉ biểu thị thái độ đánh giá của người viết: thời gian dải cát nổi giữa sông chìm vào dòng nước đỏ là rất nhanh (dăm đêm).

ADMICRO

Bài tập minh họa

Trong những từ in đậm ở các cặp câu dưới đây, từ nào là trợ từ, từ nào không phải là trợ từ? Vì sao?

- Nó đoán ngay chuyện gì đã xảy ra.

(Đa-ni-en Pen-nắc, Mắt sói)

- Nhà tôi ở ngay cạnh trường.

 

Lời giải chi tiết:

- "Đoán ngay chuyện gì đã xảy ra": ngay là phó từ chỉ sự không chậm trễ của hành động đoán.

- Ngay cạnh trường: ngay là trợ từ biểu thị ý nhấn mạnh khoảng cách rất gần giữa vị trí của sự vật được nói đến (nhà tôi) so với địa điểm được lấy làm mốc (trường).

ADMICRO

Lời kết

Học xong bài Thực hành tiếng Việt trang 14, các em cần nắm:

- Nhận biết được đặc điểm của trợ từ.

- Hiểu được chức năng của của trợ từ để sử dụng đúng và hiệu quả.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 14 Ngữ văn 8 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài học Thực hành tiếng Việt trang 14 sẽ giúp các em nhận biết được đặc điểm của trợ từ và hiểu được chức năng của các từ loại này để sử dụng đúng và hiệu quả. Để nắm được nội dung của bài học này, các em có thể tham khảo bài soạn:

  • Soạn bài đầy đủ Thực hành tiếng Việt trang 14
  • Soạn bài tóm tắt Thực hành tiếng Việt trang 14

Hỏi đáp bài Thực hành tiếng Việt trang 14 Ngữ văn 8 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Ngữ văn 8 HỌC247

NONE
OFF