OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Cách làm văn lập luận chứng minh - Ngữ văn 7


Qua bài giảng Cách làm văn lập luận chứng minh giúp các em vận dụng được những hiểu biết chung về cách làm bài văn chứng minh vào việc giải quyết một số vấn đề xã hội gần gũi, quen thuộc. Nắm vững kiến thức đã học để vận dụng vào làm các bài tập về văn lập luận chứng minh.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Các bước làm văn lập luận chứng minh

Cho đề văn: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

a. Tìm hiểu đề, tìm ý

 • Tìm hiểu đề 
  • Chứng minh một tư tưởng là đúng đắn.
  • Có ý chí, lòng kiên trì, nghị lực thì sẽ thành công. 
  • Phải nắm chắc tư tưởng cần chứng minh trong đề bài (không giống phân tích một câu tục ngữ). 
 • Tìm ý 
  • Chí: là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp.
  • Nêu lí lẽ. 
   • Việc giản đơn không có chí thì không làm được việc. 
   • Việc khó càng thất bại. 
  • Nêu dẫn chứng 
   • Lấy dẫn chứng từ đời sống. Những tấm gương bạn bè vượt khó học giỏi 
   • Lấy dẫn chứng trong văn học những tấm gương có ý chí học tập rèn luyện (trong nước, ngoài nước) 

b. Lập dàn ý

 • Mở bài: Nêu vai trò quan trọng của lý tưởng ý chí và nghị lực trong cuộc sống... 
 • Thân bài: Chứng minh cụ thể
  • Xét về lí lẽ. 
  • Xét về thực tế. 
 • Kết bài: Bài học rút ra. 

c. Viết bài

 • Mở bài cần lập luận. 
 • Dùng từ liên kết: Đúng như vậy 
 • Thật vậy để liên kết phần mở bài thân bài và kết bài. 
 • Nêu lí lẽ trước rồi phân tích sau. 
 • Sắp xếp theo trình tự hợp lí. 

d. Đọc và sửa chữa

1.2. Ghi nhớ

 • Muốn làm bài văn lập luận chứng minh thì phải thực hiện bốn bước: tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc bài và sửa bài.
 • Dàn bài
  • Mở bài: Nêu luận điểm cần được chứng minh.
  • Thân bài: Nêu lí lẽ, dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn.
  • Kết bài: Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh. Chú ý lời văn phần kết bài nên hô ứng với văn phần mở bài.
 • Giữa các phần và các đọa văn cần có phương tiện liên kết.
ADMICRO
ADMICRO

2. Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh

Để nắm vững kiến thức đã học để vận dụng vào làm các bài tập, các em có thể tham khảo

bài soạn Cách làm văn lập luận chứng minh.

3. Hỏi đáp Bài Cách làm văn lập luận chứng minh

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Ngữ văn 7 HỌC247

NONE
OFF