RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Văn bản tổng kết - Ngữ văn 12

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

2.1. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết

 • Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc hay một giai đoạn công tác.
 • Văn bản tổng kết gồm 2 loại:
  • Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN…
  • Tổng kết tri thức như: Tổng kết văn học dân gian Việt Nam; Tổng kết Tiếng Việt …

2.2. Cách viết văn bản tổng kết

 • Bố cục gồm 3 phần:
  • Phần mở đầu:
   • Quốc hiệu hoặc tên tổ chức
   • Địa điểm, ngày… tháng… năm
   • Tiêu đề
  • Phần nội dung báo cáo gồm:
   • Tình hình tổ chức: địa điểm hoạt động (…), thời gian (…), số lượng tham gia (…).
   • Kết quả hoạt động.
   • Đánh giá chung.
  • Phần kết thúc

2.3. Yêu cầu đối với văn bản tổng kết

 • Muốn viết được văn bản tổng kết cần:
  • Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.
  • Lần lượt viết các phần: mở đầu; nội dung báo cáo (tình hình và kết quả thực hiện công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị); kết thúc.
  • Diễn đạt ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.
 
 

Bài tập minh họa

Ví dụ:

Đọc văn bản tổng kết sau và trả lời câu hỏi:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh                                                      Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số :……../BCĐT                                                                                                                                 Chợ Vàm, ngày 12 tháng 8 năm 2008

BÁO CÁO TỔNG KẾT SINH HOẠT HÈ

NĂM HỌC 2007-2008

 

 • Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 28/1998/CT-GD.ĐT ngày 18/5/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ thị số 07/CT.UB ngày 23/04/1993 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh hằng năm.
 • Để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2008 như: 118 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 120 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng….

Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, của địa phương. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đề ra kế hoạch sinh hoạt hè 2007-2008, nay xin được báo cáo công viêc làm được và hạn chế như sau:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, pháp luật, y tế cộng đồng:

 • Tiếp tục giáo dục tư tưởng chính trị: tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác- Lênin bằng hoạt động thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho Đoàn viên học sinh qua  buổi sinh hoạt cho lớp cho hai khối lớp 10 và 11.
 • Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng cho 45 ĐVHS ở lớp 10A2,10A6, 10A8, 11A3, BCH Đoàn trường viếng NTLS nhân ngày 27/7, chuyến đi được tổ chức vào ngày 26/7.
 • Giáo dục lối sống đạo đức lành mạnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức học sinh không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Tham gia tuyên truyền mọi người tích cực đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ma tuý tội phạm xâm nhập vào học đường được 12 buổi cho 112 ĐVHS.
 • Tổ chức ngày: tuyên truyền ngày môi trường thế giới (5/6),  quốc tế phòng chống ma tuý (26/6), dân số thế giới(11/7), ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày thương binh liệt sĩ(27/7), hưởng ứng tháng hành động vì sự nghiệp gio dục (2/8), cách mạng tháng Tám(19/8), kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Tôn(20/8), chào mừng ngày quốc khánh (2/9) và ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường (5/9).
 • Tham gia công tác: Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” ở địa phương. Đoàn trường đã giới thiệu cho 438 ĐV về các xã, trong đó có 02 ĐV được Thị đoàn TTCV khen thưởng, tuy nhiên 3 đơn vị Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú An chưa gởi tổng kết về trường theo giao ước buổi lễ giao quân 26/5/2008.
 • Tổ chức học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu “ Cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn” do ban tuyên giáo tỉnh uỷ phối hợp với tỉnh Đoàn tổ chức phát động. Tăng cường giáo dục sức khoẻ cộng đồng cho học sinh về các bệnh và dịch bệnh: HIV/ AIDS, dịch cúm gia cầm, phòng chóng bệnh qua đường hô hấp…phòng chống các bệnh trong mùa mưa…

2. Hoạt động học tập:

 • Tiếp tục học tập nghị quyết Đoàn  và công ước quyền trẻ em cho 14 chi đoàn khối 10 và 11.
 • Giáo dục học sinh có động cơ học tập đúng đắn nhất là vấn đề tự rèn  luyện học tập trong hè, Đoàn trường có kết hợp mở lớp ôn tập kiến thức cho các em học sinh  yếu, nhằm bổ trợ kiến thức  cho các em, có 120 học sinh K10,11 tham gia, các em đều có sự đồng ý của PHHS.
 • Nâng cao trình độ khả năng nghề nghiệp cho học sinh đặc biệt là vi tính văn  phòng,  Đoàn trường phối hợp với trường về việc học và thi nghề đối với môn vi tính  và điện. Từ đó giáo dục học sinh khi truy cập mạng Internet với nội dung lành mạnh ở nơi công cộng.
 • Tổ chức ôn tập thi lại, công bố các môn thi lại trong nhà trường vào tháng 08, nội dung ôn tập, thời gian ôn tập trước khi vào năm học mới.
 • Phối hợp với địa phương cho đoàn viên thanh niên đăng ký về sinh hoạt tại địa phương  (7giờ 30 phút ngày 15/7/2008) ,tham gia tốt chiến dịch “Anh sáng văn hoá hè” và “Chiến dịch tình nguyện hè ” với sinh viên trường Đại học An Giang.
 • Tiếp tục thực hiện tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” bằng cách tuyên truyền, cổ động, khẩu hiệu. Có gần 120 em ĐV HS xuống đường mít tinh cùng khẩu hiệu bướm.
 • Tổ chức cho học sinh có hạnh kiểm yếu rèn luyện trong hè theo qui định, GVCN đề ra kế hoạch và hướng dẫn học sinh rèn luyện hạnh kiểm hè, có 1 HS lớp 10A6 tham gia.

3. Hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT:

 • Tổ chức ca hát với những ca khúc cách mạng trong nhà trường nhằm tạo nguồn cho nhóm ca khúc cách mạng ,từ đó khơi dậy lòng yêu ca nhạc về những bài hát truyền thống cách mạng, được 7 lượt cho khoảng 230 ĐVHS tham gia.

4. Hoạt động tham quan, giải trí, hội thi:

 • Tổ chức học sinh tham quan NTLS như trên đã nêu.

5. Họat động lao động trồng cây, chỉnh trang trường lớp:

 • Tích cực giáo dục ĐVHS giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại đơn vị và gia đình.
 • Đảm bảo giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp bằng cách tổ chức trồng cây, vệ sinh sân trường, đắp đất nhà xe, vệ sinh phòng học, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường xung quanh ,tuyên truyền, vận động mọi người tham gia nhằm giữ gìn  nguồn nước, có khoảng 240 HS và GV tham gia giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp bằng cách lao động vệ sinh, làm cỏ, đắp đất.
 • Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản trường lớp bằng việc  sửa chữa bàn ghế.

6. Công tác cán bộ – xã hội – từ thiện – đền ơn đáp nghĩa:

 • Vận động học sinh 12 ra trường  tặng đồng phục cũ cho học sinh lớp dưới, quyên góp tập, sách cũ làm kế hoạch nhỏ cho đoàn .
 • Tổ chức cho học sinh thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ  nhân ngày 27/7 ngày thương binh liệt sĩ.

Trên đây là những hoạt động làm được của Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh  trong hè, những công việc chưa làm được trường xin được rút kinh nghiệm cho đợt sinh hoạt hè năm sau.                                                                                 

                                                                                         TM.BCĐ  SINH HOẠT HÈ

                                                                                                   TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                  

                                                                                             TRẦN HIỀN NHÂN

a. Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào?

b. Văn bản trên có tuân theo bố cục của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn không?

Gợi ý trả lời:

a. Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn.

b. Văn bản đã tuân theo đúng bố cục 3 phần của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn:

 • Phần mở đầu:
  • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tổ chức: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
  • Địa điểm, ngày… tháng… năm: Chợ Vàm, ngày 12 tháng 8 năm 2008.
  • Tiêu đề: Báo cáo tổng kết sinh hoạt hè.
 • Phần nội dung báo cáo gồm:
  • Hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, pháp luật, y tế cộng đồng.
  • Hoạt động học tập.
  • Hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT.
  • Hoạt động tham quan, giải trí, hội thi.
  • Họat động lao động trồng cây ,chỉnh trang trường lớp.
  • Công tác cán bộ – xã hội – từ thiện – đền ơn đáp nghĩa.
 • Phần kết thúc:
  • Người viết báo cáo kí tên: Trần Hiền Nhân.

 

4. Soạn bài Văn bản tổng kết

Để nắm được toàn bộ kiến thức cần nắm của bài học, các em có thể tham khảo bài soạn Văn bản tổng kết.

-- Mod Ngữ văn 12 HỌC247

YOMEDIA