RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) - Ngữ văn 12


Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện, nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

2.1. Củng cố lại kiến thức về cách diễn đạt trong văn nghị luận

 
 

3. Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Để củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện, nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo, các em có thể tham khảo

bài soạn Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo).

-- Mod Ngữ văn 12 HỌC247

YOMEDIA