OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 2 về Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.  Phát triển tương đối ổn định
  • B. Sản xuất công nghiệp trì trệ, lương thực, thực phẩm khan hiếm.
  • C. Mức sống của nhân dân Liên Xô giảm sút so với nhân dân các nước phương Tây.
  • D. B, C  đúng.
  • A. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng
  • B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa tăng Tây Âu và Mĩ
  • C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thanh tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới.
  • D. Tất cả các lý do trên
 •  
   
  • A. 1985
  • B.  1986
  • C. 1987
  • D. 1988
  • A. 5 năm ( 1985-1990)
  • B. 4 năm (1985-1989)
  • C.  6 năm (1985-1991)
  • D. 7 năm (1985-1992)
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  • A. 1917-1991
  • B. 1918-1991
  • C. 1920-1991
  • D. 1922-1991
  • A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.
  • B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.
  • C. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân.
  • D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới.
 • ADSENSE
  • A. Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội trong và ngoài nước chống phá.
  • B. Chậm sửa chữa những sai lầm.
  • C. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
  • D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.
  • A. Ba Lan
  • B. Hung-ga-ri
  • C. Tiệp Khắc
  • D. Cộng hòa Dân chủ Đức
  • A. 1989  
  • B. 1990
  • C. 1991
  • D. 1992
  • A. Do "khép kín" cửa trong hoạt động.
  • B. Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu
  • C. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất.
  • D. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
MGID
ON