OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Lịch sử 9 Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975


Đại thắng mùa xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhât, đi lên chủ nghĩa xã hội Trải qua hơn hai mươi năm (1954- 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được cơ sở vật chất- kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Nhưng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ kéo dài và hết sức ác liệt đã tàn pháo nặng nề, gây hậu quả lâu dài với miền Bắc, làm cho quá trình tiến lên của đất nước bị chậm lại nhiều năm. Mời các em học sinh tìm hiểu bài học này: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tình hình 2 miền Bắc – Nam  sau đại thắng mùa xuân 1975

1. Miền Bắc

 • Thuận lợi:Từ 1954  đến  1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
 • Khó khăn:  Hậu quả chiến tranh nặng nề.Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá.50 vạn ha đất bị bỏ hoang.1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp.

2. Miền Nam

 • Thuận lợi:Miền Nam hoàn toàn giải phóng.Chế độ thực dân mới và  chính quyền Sài gòn hoàn toàn sụp đỗ.
 • Khó khăn:Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng TBCN, nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Nhiều tệ nạn xã hội  còn tồn tại.
 • Tóm lại :
  • Chấm dứt tình trạng chia cắt .
  • Hai miền Nam – Bắc đều phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên CNXH. Mở ra kỷ nguyên mới :độc lập – tự dochủ nghĩa  xã hội

1.2. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa ở 2 miền đất nước

1.  Ở Miền Bắc

 • Giữa 1976 căn bản hoàn thành và khắc phục kinh tế.
 • Thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối 1975 và 6 tháng đầu 1976 có nhiều tiến bộ.
 • Làm trọn nghĩa vụ hậu phương đối với cả nước với Lào và Cam pu chia trong tình hình mới.

2. Miền Nam

 • Tiếp quản vùng mới giải phóng.
 • Chính quyền  cách mạng và các đoàn thể quần chúng nhanh chóng được thiết lập.
 • Hàng triệu đồng bào được hồi hương.
 • Xóa bỏ bóc lột phong kiến.
 • Quốc hữu hóa ngân hàng.Phát hành tiền mới.
 • Khôi phục nông nghiệp, công nghiệp.
 • Các hoạt động giáo dục văn hóa, xã hội được tiến hành.
 • Quốc Huy của nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

1.3. Hoàn thành thống nhất đất nước (1975 – 1976)

 • Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.
 • 25-4-1976 Tổng tuyển cử trong cả nước .
 • Kì họp lần 1 của Quốc hội khóa VI đã quyết định (24-6 đến 3-7-1976)
 • Chính sách đối nội và đối ngoại của nước VN thống nhất.
 • Đổi tên nước là : CHXHCNVN. ( từ ngày 2-7-1976)
 • Quyết định: Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca.
 • Thủ đô: Hà Nội.
  • Thành phố Sài gòn Gia Định đổi là thành phố Hồ Chí Minh .
  • Bầu ra các cơ quan lãnh đạo và chức vụ cao nhất của nhà nước.
  • Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.
 • Ở địa phương:
  • Tổ chức thành 3 cấp: Cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương . Cấp huyện và tương đương. Cấp xã và tương đương.
  • Như vậy kì họp của Quốc hội khóa VI đã hoàn thành thống nhất nhà nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa – xã hội sẽ gắn liền với việc xây dựng CNXH trong cả nước.
ADMICRO
ADMICRO

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 31 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 31 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập Thảo luận trang 166 SGK Lịch sử 9 Bài 31

Bài tập Thảo luận trang 167 SGK Lịch sử 9 Bài 31

Bài tập Thảo luận trang 169 SGK Lịch sử 9 Bài 31

Bài tập trang 169 SGK Lịch sử 9

Bài tập 1.1 trang 114 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.2 trang 114 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 114 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 114 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 115 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 115 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 5 trang 116 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 6 trang 116 SBT Lịch Sử 9

3. Hỏi đáp Bài 31 Lịch sử 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

NONE
OFF