ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 16 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 1920
  • B. 1921
  • C. 1922
  • D. 1924
  • A. 4 năm  chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến
  • B. 5 chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến
  • C. 3 chiến tranh đế quốc và 4 nội chiến
  • D.  4 chiến tranh đế quốc và 2 nội chiến
 •  

   
   
  • A. Nhiều vùng lâm vào dịch bệnh nạn đói
  • B. Sản lượng công nghiệp nông nghiệp bị giảm sút
  • C. Chiến tranh đã phá hoại nền kinh tế nặng nề
  • D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng
  • A. Trưng thu lương thực thừa
  • B. Thực hiện các chế độ thu thuế các sản phẩm sản xuất nông nghiệp
  • C. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực
  • D. Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Công nghiệp
  • B. Nông nghiệp
  • C. Thủ công nghiệp
  • D. Thương nghiệp
YOMEDIA