ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước Nga bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước từ năm nào? 

  • A. 
   1920
  • B. 
   1921
  • C. 
   1922
  • D. 
   1924

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 16182

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Nước Nga bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước từ năm nào? 
 • Nước Nga trải qua bao nhiêu năm chiến tranh đế quốc và nội chiến
 • Nguyên nhân cơ bản nhất bắt buộc nước Nga phải tiến hành thực hiện
 • Nội dung chính của
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Chính sách kinh tế mới được bắt đầu từ ngành nào đầu tiên
YOMEDIA