RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài
  • B. Suy sụp về kinh tế
  • C. Ổn định và phát triển
  • D. Tương đối ổn định
  • A. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế
  • B. Xuất hiện một số quốc gia mới
  • C. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ
  • D. Sự khủng hoảng về chính trị
 •  

   
   
  • A. 1929-1933
  • B. 1918-1929
  • C. 1918-1923
  • D. 1924-1929
  • A. 200 tỉ phrang
  • B. 150 tỉ phrang
  • C. 220 tỉ phrang
  • D. 250 tỉ phrang
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Các chính quyền tư sản đã cũng cố được nền thống trị của mình
  • B. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa
  • C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh
  • D. Đàn áp, đẩy lùi cuộc đấu tranh của quần chúng
YOMEDIA