ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 58 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 6 trang 58 SBT Lịch Sử 8

Trong những năm 1925 - 1941, công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô đạt được kết quả như thế nào?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô trong những năm 1925 - 1941 đạt được nhiều kết quả to lớn:

- Công nghiệp:

+ Liên Xô hoàn thành sớm hai kế hoạch 5 năm, đưa nước này từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

+ Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân. 

- Nông nghiệp: ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có quy mô sản xuất lớn và cơ giới hoá.

- Văn hóa - giáo dục:

+ Thanh toán nạn mù chữ.

+ Phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông.

+ Phổ cập tiểu học trong cả nước, phổ cập trung học cơ sở thành phố.

- Xã hội: cơ cấu giai cấp thay đổi xã hội chỉ còn 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và trí thức xã hội chủ nghĩa.

- Từ năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức tấn công Liên Xô, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn.

- Ngoại giao:

+ Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.

+ Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.

+ Bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm (1922 - 1925), Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao

+ Thiết lập ngoại giao với 20 nước.

+ Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế. 

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 58 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA