RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 58 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 58 SBT Lịch Sử 8

Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN ngay sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế ?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN ngay sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế vì:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây: sản phẩm nông nghiệp chiếm đến 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, Liên Xô vẫn phải nhập máy móc của nước ngoài,…

- Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA