RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 52 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.3 trang 52 SBT Lịch Sử 8

Điểm khác của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai so với cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga là: 

A. Cách mạng diễn ra với sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân Nga.

B. Cách mạng diễn ra nhằm mục tiêu chống chiến tranh, lật đổ ách thống trị của Nga Hoàng.

C. Lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, binh lính và đông đảo quần chúng nhân dân Nga.

D. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Điểm khác của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai so với cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga là Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 52 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA