YOMEDIA
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 4 Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 4 về Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào           
    
  • B. Việt Nam, Philippin, Lào 
    
  • C. Inđônêxia, Lào, Philippin                 
    
  • D. Việt Nam, Malaixia, Lào
  • A. Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập 
    
  • B. Các nước đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới   
  • C. Đến năm 1999, các nước Đông Nam Á đều gia nhập tổ chức ASEAN   
  • D. Các nước Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế to lớn 
 •  

   

   
   
  • A. Thực dân Anh                            
    
  • B. Thực dân Pháp 
    
  • C. Thực dân Hà Lan                         
    
  • D. Thực dân Tây Ban Nha
  • A. Quân dân hai nước phối hợp mở nhiều chiến dịch, giành được thắng lợi to lớn   
  • B. Việt Nam là hậu phương, đóng vai trò cung cấp nhân, vật, lực cho Lào   
  • C. Lào là hậu phương, đóng vai trò cung cấp, nhân, vật, lực cho Việt Nam 
    
  • D. Việt Nam đưa quân tình nguyện sang giúp nhân Lào kháng chiến chống Pháp 
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Những năm 60 - 70 của thế kỉ XX   
  • B. Những năm 70 - 80 của thế kỉ XX   
  • C. Những năm 80 - 90 của thế kỉ XX   
  • D. Những năm đầu thế kỉ XXI 
  • A. Ngày 22/7/1992             
    
  • B. Ngày 28/7/1995 
    
  • C. Ngày 11/7/1995              
    
  • D. Ngày 25/7/1997 
  • A. Xem mục tiêu chính trị là hoạt động chủ yếu   
  • B. Mang tính toàn cầu hóa   
  • C. Hội nhập tất cả các nước có chế độ chính trị khác nhau 
    
  • D. Kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực 
  • A. Ngày 15/8/1947                    
    
  • B. Ngày 26/1/1950 
    
  • C. Ngày 26/3/1971                  
    
  • D. Ngày 7/1/1972 
  • A. "Cách mạng xanh"                 
    
  • B. "Cách mạng trắng"   
  • C. "Cách mạng chất xám"          
    
  • D. "Cách mạng khoa học - kĩ thuật" 
  • A. Cách mạng xanh trong nông nghiệp   
  • B. Công nghiệp   
  • C. Vũ trụ   
  • D. Thông tin liên lạc 
YOMEDIA