OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT

Trắc nghệm Lịch sử 10 bài 17 Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia
  • B. Vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước
  • C. Quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp
  • D. Tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự
  • A. Triều Trần – Trần Thái Tông
  • B. Triều Tiền Lê – Lê Đại Hành
  • C. Triều Đinh – Đinh Tiên Hoàng
  • D.  Triều Lý – Lý Thái Tổ
 •  
   
  • A. Lý Thái Tổ
  • B. Lý Thái Tông
  • C. Lý Thánh Tông
  • D. Lý Nhân Tông
  • A. Hình Luật
  • B. Quốc triều hình luật
  • C. Hình thư
  • D. Hoàng Việt luật lệ
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  • A. Triều Lý     
  • B. Triều Trần
  • C. Triều Lê sơ     
  • D. Triều Nguyễn
  • A. Hình thư
  • B. Hình luật
  • C. Quốc triều hình luật
  • D. Hoàng Việt luật lệ
 • ADSENSE
  • A. Chế độ “ngụ binh ư nông”
  • B. Chế độ nghĩa vụ quân sự
  • C. Chế độ lao dịch
  • D. Chế độ trưng binh
  • A. Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước
  • B. Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ cung thành và quân bảo vệ đất nước
  • C. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành(cấm quân) và quân chính quy bảo vệ đất nước (ngoại binh)
  • D. Một bộ phận: quân chính quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước
  • A. Lê Thái Tổ
  • B. Lê Thánh Tông
  • C. Lê Nhân Tông
  • D. Lê Thái Tông
  • A. Coi trọng đến việc bảo vệ an ninh đất nước
  • B. Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc
  • C. Cho phép các tù trưởng miền núi lập thành vùng tự trị
  • D. Chăm lo đến đời sống nhân dân
MGID
OFF