OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 124 SBT Lịch sử 10 Bài 28

Bài tập 4 trang 124 SBT Lịch sử 10 Bài 28

Nêu những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Bối cảnh lịch sử
  • Đất nước trở lại độc lập, tự chủ.
  • Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo.
  • Các thế lực phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm phương Nam.
  • Trong bối cảnh ấy lòng yêu nước ngày càng được phát huy, tôi luyện.
 • Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập:
  • Nếu tinh thần yêu nước của nhân dân ta thời Bắc thuộc được thể hiện trong các cuộc khởi nghĩa để giành lại độc lập thì nét mới trong thời kì phong kiến độc lập là lòng yêu nước được thể hiện trong các cuộc kháng chiến chủ yếu để bảo vệ độc lập và xây dựng một nền chính trị, kinh tế, văn hoá độc lập, tự chủ.
  • Trong khoảng hơn 9 thế kỉ thời độc lập thì nhân dân ta đã phải chống ngoại xâm 10 lần và trong đó duy nhất chỉ có một cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhằm mục đích giành lại độc lập, còn lại các cuộc kháng chiến đều nhằm bảo vẻ nền độc lập dân tộc.
  • Nếu thời Bắc thuộc do chưa giành được độc lập, tự chủ lâu dài nên lòng yêu nước chưa được thể hiện nhiều trong xây dựng đất nước thì nét mới trong thời kì này là lòng yêu nước được biểu hiện rõ nét trong xây dựng và phát triển đất nước. Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ, một nền văn hoá truyền thống đã đòi hỏi sự thể hiện của lòng yêu nước, quyết tâm vươn lên.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 124 SBT Lịch sử 10 Bài 28 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON