OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 124 SBT Lịch sử 10 Bài 28

Bài tập 3 trang 124 SBT Lịch sử 10 Bài 28

Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau để hoàn chỉnh đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về truyền thống quý báu của dân tộc.

“Dân ta có……yêu nước. Đó là một…………………quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi……… bị xâm lăng thì……………. lại sôi nổi, nó kết thành một ………vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua tất cả mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả………………….”

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một  làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua tất cả mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 124 SBT Lịch sử 10 Bài 28 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF