OPTADS360
AANETWORK
ADMICRO
YOMEDIA

Nguyễn Hoàng Ngân's Profile

Nguyễn Hoàng Ngân

Nguyễn Hoàng Ngân

23/01/2004

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 736
Điểm 4085
Kết bạn

Bạn bè (14)

Hoạt động gần đây (829)

Điểm thưởng gần đây (12)

  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời vi phạm được phục hồi, user trả lời +10 (+10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoàng Ngân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
OFF