ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT

Độ ta Không độ nàng's Profile

Độ ta Không độ nàng

Độ ta Không độ nàng

01/01/1990

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 477
Điểm 1837
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (572)

Điểm thưởng gần đây (730)

  • Độ ta Không độ nàng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 16 năm
  • Độ ta Không độ nàng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 16 năm
  • Độ ta Không độ nàng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 18 năm
  • Độ ta Không độ nàng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 23 năm
  • Độ ta Không độ nàng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 23 năm
  • Độ ta Không độ nàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • Độ ta Không độ nàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 16 năm
  • Độ ta Không độ nàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 16 năm
  • Độ ta Không độ nàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 16 năm
  • Độ ta Không độ nàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 16 năm
OFF